• Language
Природен парк Беласица

Природен парк Беласица

Природният парк „Беласица” e разположен в едноименната планина, в югозападната част на България, на границата с Гърция и Македония.

Това е най-новият парк в България – обявен е със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите. Дирекцията на парка функционира от 1 септември 2008 г.

До момента в Беласица са определени около 1200 растителни вида, някои от които са защитени от Закона за биологичното разнообразие, български и балкански ендемити (видове, които се срещат само в определен район), както и видове, включени в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. Установени са още 1500 вида безгръбначни и около 180 вида гръбначни животни.

Птиците в района на планината са 120 вида. Изключителен интерес представляват средиземноморските видове птици, които се срещат на много малка и ограничена част от българската територия. Такива са например орфеевото коприварче (Sylvia hortensis Gmelin), малкият маслинов присмехулник (Hippolais pallida Hemprich&Ehrenberg). Два вида птици са балкански ендемити - балканска чучулига (Eremophila alpestris balcanica Reichenow) и пъстрогуша завирушка (Prunella collaris subalpina Brehm).

Беласица е обявена за защитена територия, за да се опазят защитени и ендемични растителни и животински видове, уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.

Основните маршрути в парка достигат до двете хижи – „Беласица” и „Конгур”, като крайната точка често е билото на планината Беласица. Маршрути има от селата Коларово, Ключ и Скрът. Маршрутът от хижа „Конгур” до връх Тумба, където се събират границите на трите държави, преминава по цялото главно било на планината и основните върхове, включително и най-високия връх на Беласица - Радомир (2029 м н.в.). В парка са обособени четири тематични маршрута – „Пеперудите и цветята на Беласица”, „Животът на кестена”, „Пътеката на мравката” и „Приятели”. По маршрутите са поставени информационни табла с интересни и любопитни факти, запознаващи туристите с мястото, животинския и растителен свят.

В подножието на природния парк „Беласица” има осем села, до които стигат много от маркираните туристически маршрути. Селата предлагат места за настаняване в традиционна обстановка. На територията на парка има и две хижи - „Беласица” и „Конгур”.

В близост до природния парк може да бъде видян мемориалният комплекс „Самуилова крепост”, издигнат в почит на трагичните събития от битката при село Ключ през 1014 г. Комплексът се намира извън град Петрич, по пътя за Златарево, в близост до природния парк „Беласица”. На около 10 км от парка се намира и местността Рупите.


Снимки Всички
Природен парк Беласица Елешнишка река, Природен парк Беласица Водопад Дъбицата Голям стрелец, Природен парк Беласица Голямо нощно пауново око, Природен парк Беласица
Работно време

Природен парк „Беласица” няма посетителски или информационен център.

За контакти

Дирекция на природен парк „Беласица”Дирекция на природен парк „Беласица”
село Коларово, община Петрич, ул. „Беласица” № 14

Телефон: +359 7423 20 03

e-mails:
[email protected]
[email protected]
Website: www.belasitsa.net

Препоръчваме да видите Всички
Самуиловата крепост Самуиловата крепост

Самуиловата крепост се издига на десния бряг на р. Струмешница, на 16 км ...

Храм-паметник „Св. Петка Българска” – село  Рупите Храм-паметник „Св. Петка Българска” – село Рупите

Храм-паметникът „Св. Петка Българска” се намира в местността Рупите, на 10 км ...

Рупите Рупите

Рупите е защитена местност, която е разположена на около 10 км от Петрич и на 2 ...

Град Сандански Град Сандански

Сандански се намира в Югозападна България, на около 157 км от София и на 63 км от ...

Струмяни Струмяни

Община Струмяни по силата на своите териториално-производствени, ...