• Language
Природен парк „Рилски манастир”

Природен парк „Рилски манастир”

Природният парк „Рилски манастир” се намира на територията на община Рила и обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина. Обхваща територии, разположени от 750 м до 2700 м надморска височина, като най-високата точка е връх Рилец – 2713 м н.в. Заема площ от 25253,2 ха и е един от най-големите природни паркове в България.

Територията му е обявена за защитена през 1992 г. в границите на Народен парк „Рила”(днес Национален парк „Рила”), а като отделна защитена територия паркът е обособен през 2000 г. На територията на природния парк се намира резерватът „Риломанастирска гора” с площ от 3665 ха.

Паркът е разположен на границата на умереноконтиненталния и преходносредиземноморския климат. Средните годишни температури във височинния интервал 2000 - 2500 м н.в. са в интервала 5 - 0C, а над 2500 м н.в. те са отрицателни.

На територията на природния парк „Рилски манастир” се намират 28 езера. Най-високо разположено е първото от Дяволските езера (2445 м), а най-ниско разположено е Сухото езеро (1892 м). Тук е и най-голямото високопланинско езеро на Балканския полуостров – Смрадливото, с площ 212 дка и дълбочина 24 м. Езерата дават началото на много рекички и долове, които формират оттока на главната река в парка - р. Рилска. Територията на природния парк е една от най-богатите на водни ресурси части на България.

В парка са установени 202 вида гръбначни животни: 5 вида риби, 11 вида земноводни, 12 вида влечуги, 122 вида птици и 52 вида бозайници. 32 вида от гръбначните животни са включени в Червената книга на България (списък на застрашените видове в страната). Сред тях са алпийски тритон (Triturus alpestris), жаба дървесница (Hila arborea), смок мишкар (Elaphe longissima), златка (Martes martes), скален орел (Aquila chrysaetos) и др. Гръбначните животни, защитени със Закона за опазване на биологичното разнообразие, са 139 вида. От птиците интерес представляват белоглавият лешояд (Gyps fulvus) и карталът (Aegypius monachus), царският орел (Aquila heliaca) и малкият орел (Hieraaetus pennatus).

Установени са 1400 вида висши растения, сред които интересни са божествена иглика (Primula deorum), трансилванска камбана (Campanula transsilvanica) и сив див тютюн (Nicotiana tabacum); 164 вида мъхове; 203 вида лечебни растения.

За туристите през територията на парка преминават множество пешеходни туристически маршрути:

- Рилски манастир – Кирилова поляна – Сухото езеро – Кобилино бранище
- Рилски манастир – Рибни езера – Смрадливото езеро
- Рилски манастир – Мальовица
- Рилски манастир – Седемте Рилски езера
- Рилски манастир – Радовичка река – хижа „Македония”
- Международен туристически маршрут Е -4: Пиринеи – Алпи – Олимп

Всички тези маршрути са добре обозначени и маркирани със съответните цветове от парковата дирекция. За любознателните туристи дирекцията на парка е създала и тематични образователни маршрути. Съществува и екопътека „Старата железница”.

В подстъпите на парка се намира гр. Рила. В сърцето на парка се намира най-значимият паметник на българската култура и духовност – Рилският манастир. Той е основан през X век от отшелника св. Йоан от с. Скрино, наречен по-късно Рилски. През 1983 г. Рилският манастир е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световната култура.

В близост до манастира се намират два метоха – „Орлица” и „Пчелино”. Метох „Орлица” е разположен на 3 км от гр. Рила, покрай асфалтовия път за Рилския манастир. Това е един от най-старите метоси на Рилския манастир. В двора на църквата му се намира една от най-старите лози в България, засадена през 20-те години на XIX в. Метох „Пчелино” е стопанският чифлик на Рилския манастир, където се е извършвала стопанска и горска дейност.

На североизток от манастира, високо в планината се намират още два архитектурно-исторически ансамбъла: постницата „Свети Иван Рилски”, където се е намирал първоначалният гроб на светеца, а вторият е постницата „Св. Евангелист Лука”. Тук се намира първото училище за светско образование, основано през 1843 г. от Неофит Рилски.


Снимки Всички
Природен парк Рилски манастир Природен парк Рилски манастир Природен парк Рилски манастир Природен парк Рилски манастир Природен парк Рилски манастир
Работно време

Посетителски център:

Работно време: 10:00-17:00 часа, без почивен ден.
Предлага информация за маршрути и водачи. Може да бъде разгледана експозиция. 
Беседи на български, английски и немски език само по предварителна заявка, ако има група над 10 човека.
Беседата е безплатна.

За контакти

Контакти с Дирекция природен парк „Рилски манастир”

гр. Рила 2630, ул. „Бенковски” № 2

Тел.: +359 705 422 93

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Website: www.parkrilski-manastir.com

Препоръчваме да видите Всички
Стобските пирамиди – природна забележителност Стобските пирамиди – природна забележителност

Стобските земни пирамиди са едни от най-популярните сред туристите природни ...

Благоевград Благоевград

Благоевград е разположен в Югозападна България, на около 100 км от София, в ...

Седемте рилски езера Седемте рилски езера

Седемте рилски езера безспорно са една от най-впечатляващите природни ...

Рилски манастир Рилски манастир

Рилският манастир е един от символите на България и предпочитана ...

Град Сапарева баня Град Сапарева баня

Град Сапарева баня се намира в Западна България, на 70 км южно от София и на 55 ...