• Language
Природен парк „Странджа”

Природен парк „Странджа”

Природен парк „Странджа” е най-голямата защитена територия в България и заема площ от 1161 кв. км. Обявен е за защитена територия със заповед No.РД350 от 14.07.2000 г. Намира се в югоизточната част на страната, като на юг границата му съвпада с политическата граница България – Турция, а на изток достига до черноморското крайбрежие. Природният парк се намира на територията на планината Странджа, която заема територии от България и Турция.

На територията на парка има пет природни резервата, 14 защитени местности и 8 природни забележителности.

В Странджа се срещат интересни видове животни и растения, останали от минали геологични епохи – реликти. На територията на парка има 64 реликтни вида, като седем от тях се срещат единствено в Странджа от цяла Европа.

Единствено тук на континента са запазени типичните гори от края на терциера (преди около 1,8 млн. години). Широколистните гори покриват около 80% от територията на парка, а средната им възраст е по-голяма от тази на дърветата в останалата част на страната. В естествените масиви от стари гори често се срещат дървета от източен горун, благун, източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500 години.

Парк „Странджа” е българската защитена територия с най-много гръбначни животни - 413 вида. От безгръбначните са установени 600 вида. Близо 70 вида риби обитават крайбрежната акватория на природния парк, а 42 са сладководните видове.

През крайбрежните зони на парк „Странджа” минава миграционният път на птиците – „Via Pontica”. Милиони птици всяка година минават по този въздушен коридор, за да сменят размножителните места в Северна Европа със зимните си убежища в Африка. Това прави парка изключително важен за оцеляването на десетки редки и защитени видове. В парка са регистрирани 270 вида птици. От европейска значимост са популациите на 50 вида: бял (Ciconia ciconia) и черен (Ciconia nigra) щъркел, малък креслив орел (Aquila pomarina) и др.

Изключителното  странджанско биоразнообразие се дължи на геологичното минало на Странджа, на климата и уникалното географско положение - кръстопът между Европа, Средиземноморието и Азия. Тук може да се премине от вековна дъбова гора през типично средиземноморски пейзаж и да се достигне до морския бряг през влажна заливна гора само в рамките на няколко километра. На територията на парка има няколко маркирани екопътеки.

Освен с разнообразието от защитени растителни и животински видове, един от символите на Странджа са нестинарските танци – стар ритуал с езически корени, при който се танцува върху жарава. В село Българи танците се провеждат всяка година в деня на Св. Константин и Елена – 21 май, в село Кости – на Илинден (20 юли), а в село Бродилово – в деня на Св. Пантелеймон (27 юли). Нестинарството е включено от ЮНЕСКО в списъка на Световното нематериално културно наследство.

В близост до село Стоилово се намира историческата местност Петрова нива, свързана с Илинденското въстание (връхна точка в националноосвободителната борба на македонските и тракийски българи срещу османската власт). Туристите могат да посетят паметника-мемориал, построен в памет на загиналите по време на въстанието, музейната експозиция и параклис-костница „Св. Петка“. Паметникът на Преображенското въстание е обявен за исторически паметник на културата с национално значение в брой 97 на Държавен вестник от 1970 г.
В близост до гр. Малко Търново, в местността Мишкова нива, се намира важна тракийска куполна гробница. Посещението на гробницата става след предварително обаждане в Туристическия информационен център на Малко Търново, тъй като местността се намира в граничния район с Турция. От информационния център осигуряват екскурзовод.

Селата на територията на Странджа са запазили архитектурата си и предлагат настаняване в малки семейни хотели. По крайбрежието на Черно море има къмпинги, предпочитани места за палаткови лагери са долините на реките Велека и Младежка.

В град Малко Търново и в село Граматиково функционират два посетителски информационни центъра, които предлагат информация за туристически маршрути, места за настаняване, осъществяват връзка с местни водачи и туристи.


Работно време

Тракийска куполна гробница в местността Мишкова нива
Няма работно време.

Посещението на обекта става след предварителна заявка в

Туристическия информационен център - Малко Търново, откъдето осигуряват екскурзовод.

Цени:
при групи до 10 души - 4 лв. на човек входна такса
беседа (само на български език) - 7 лв.

При група над 10 души - 3 лв. на човек входна такса
беседа (само на български език) - 5 лв.

Посещението в местността Петрова нива е свободно.

Информационно-посетителски центрове

Информационно-посетителски център - Малко Търново

Работно време:
от 1 април до 31 октомври
09.00 - 12.30 ч. : 13.30 - 18.00 ч.

от ноември до края на март - центърът работи по предварителна заявка.

Посещението в центъра не се заплаща. Центърът предлага информация за туристически маршрути, биоразнообразие, образователни материали, места за настаняване, осъществяват връзка с местни водачи и туристи.

Информационно-посетителски център
село Граматиково (Горската сбирка)

Работно време:

от май до края на октомври
09.00 - 12.30 ч. : 13.30 - 18.00 ч.

От ноември до края на април - центърът работи по предварителна заявка. Посещението в центъра не се заплаща.

В центъра може да се провеждат обучения, семинари, излъчват се образователни филми. Центърът предлага информация за туристически маршрути, биоразнообразие, образователни материали, места за настаняване, осъществяват връзка с местни водачи и туристи.

При желание от страна на туристите, центровете могат да осъществят връзка с водачи, които са местни хора. Затова е препоръчително, ако туристите са чуждестранни граждани, предварително да се свържат с центровете.

За контакти

Дирекция на природен парк „Странджа”
град Малко Търново, ул. „България” №11

Информационно-посетителски център
град Малко Търново, ул. „България” №11

Информационно-посетителски център
село Граматиково (Горската сбирка) - в центъра на селото.

Телефони:
+359 5952 31 60
+359 5952 36 56

e-mail: [email protected]
Website: www.strandja.bg

Препоръчваме да видите Всички
Исторически музей - град Малко Търново Исторически музей - град Малко Търново

Малко Търново е най-голямото населено място на територията на живописната ...

Нестинарски игри Нестинарски игри

Нестинарството е един от най-старите български обичаи, който в миналото е ...

Резерват „Силкосия” Резерват „Силкосия”

Резерват „Силкосия” е първият резерват в България. Обявен е с ...

Китен Китен

Курортното градче Китен е разположено на черноморския бряг, само на 5 км от ...

Град Приморско Град Приморско

Курорта Приморско е разположен на малък полуостров в югоизточната част ...