• Language
Природен парк „Странджа”

Природен парк „Странджа”

Природен парк „Странджа” е най-голямата защитена територия в България и заема площ от 1161 кв. км. Обявен е за защитена територия със заповед No.РД350 от 14.07.2000 г. Намира се в югоизточната част на страната, като на юг границата му съвпада с политическата граница България – Турция, а на изток достига до черноморското крайбрежие. Природният парк се намира на територията на планината Странджа, която заема територии от България и Турция.

На територията на парка има пет природни резервата, 14 защитени местности и 8 природни забележителности.

В Странджа се срещат интересни видове животни и растения, останали от минали геологични епохи – реликти. На територията на парка има 64 реликтни вида, като седем от тях се срещат единствено в Странджа от цяла Европа.

Единствено тук на континента са запазени типичните гори от края на терциера (преди около 1,8 млн. години). Широколистните гори покриват около 80% от територията на парка, а средната им възраст е по-голяма от тази на дърветата в останалата част на страната. В естествените масиви от стари гори често се срещат дървета от източен горун, благун, източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500 години.

Парк „Странджа” е българската защитена територия с най-много гръбначни животни - 413 вида. От безгръбначните са установени 600 вида. Близо 70 вида риби обитават крайбрежната акватория на природния парк, а 42 са сладководните видове.

През крайбрежните зони на парк „Странджа” минава миграционният път на птиците – „Via Pontica”. Милиони птици всяка година минават по този въздушен коридор, за да сменят размножителните места в Северна Европа със зимните си убежища в Африка. Това прави парка изключително важен за оцеляването на десетки редки и защитени видове. В парка са регистрирани 270 вида птици. От европейска значимост са популациите на 50 вида: бял (Ciconia ciconia) и черен (Ciconia nigra) щъркел, малък креслив орел (Aquila pomarina) и др.

Изключителното  странджанско биоразнообразие се дължи на геологичното минало на Странджа, на климата и уникалното географско положение - кръстопът между Европа, Средиземноморието и Азия. Тук може да се премине от вековна дъбова гора през типично средиземноморски пейзаж и да се достигне до морския бряг през влажна заливна гора само в рамките на няколко километра. На територията на парка има няколко маркирани екопътеки.

Освен с разнообразието от защитени растителни и животински видове, един от символите на Странджа са нестинарските танци – стар ритуал с езически корени, при който се танцува върху жарава. В село Българи танците се провеждат всяка година в деня на Св. Константин и Елена – 21 май, в село Кости – на Илинден (20 юли), а в село Бродилово – в деня на Св. Пантелеймон (27 юли). Нестинарството е включено от ЮНЕСКО в списъка на Световното нематериално културно наследство.

В близост до село Стоилово се намира историческата местност Петрова нива, свързана с Илинденското въстание (връхна точка в националноосвободителната борба на македонските и тракийски българи срещу османската власт). Туристите могат да посетят паметника-мемориал, построен в памет на загиналите по време на въстанието, музейната експозиция и параклис-костница „Св. Петка“. Паметникът на Преображенското въстание е обявен за исторически паметник на културата с национално значение в брой 97 на Държавен вестник от 1970 г.
В близост до гр. Малко Търново, в местността Мишкова нива, се намира важна тракийска куполна гробница. Посещението на гробницата става след предварително обаждане в Туристическия информационен център на Малко Търново, тъй като местността се намира в граничния район с Турция. От информационния център осигуряват екскурзовод.

Селата на територията на Странджа са запазили архитектурата си и предлагат настаняване в малки семейни хотели. По крайбрежието на Черно море има къмпинги, предпочитани места за палаткови лагери са долините на реките Велека и Младежка.

В град Малко Търново и в село Граматиково функционират два посетителски информационни центъра, които предлагат информация за туристически маршрути, места за настаняване, осъществяват връзка с местни водачи и туристи.


Работно време

Тракийска куполна гробница в местността Мишкова нива
Няма работно време.

Посещението на обекта става след предварителна заявка в

Туристическия информационен център - Малко Търново, откъдето осигуряват екскурзовод.

Цени:
при групи до 10 души - 4 лв. на човек входна такса
беседа (само на български език) - 7 лв.

При група над 10 души - 3 лв. на човек входна такса
беседа (само на български език) - 5 лв.

Посещението в местността Петрова нива е свободно.

Информационно-посетителски центрове

Информационно-посетителски център - Малко Търново

Работно време:
от 1 април до 31 октомври
09.00 - 12.30 ч. : 13.30 - 18.00 ч.

от ноември до края на март - центърът работи по предварителна заявка.

Посещението в центъра не се заплаща. Центърът предлага информация за туристически маршрути, биоразнообразие, образователни материали, места за настаняване, осъществяват връзка с местни водачи и туристи.

Информационно-посетителски център
село Граматиково (Горската сбирка)

Работно време:

от май до края на октомври
09.00 - 12.30 ч. : 13.30 - 18.00 ч.

От ноември до края на април - центърът работи по предварителна заявка. Посещението в центъра не се заплаща.

В центъра може да се провеждат обучения, семинари, излъчват се образователни филми. Центърът предлага информация за туристически маршрути, биоразнообразие, образователни материали, места за настаняване, осъществяват връзка с местни водачи и туристи.

При желание от страна на туристите, центровете могат да осъществят връзка с водачи, които са местни хора. Затова е препоръчително, ако туристите са чуждестранни граждани, предварително да се свържат с центровете.

За контакти

Дирекция на природен парк „Странджа”
град Малко Търново, ул. „България” №11

Информационно-посетителски център
град Малко Търново, ул. „България” №11

Информационно-посетителски център
село Граматиково (Горската сбирка) - в центъра на селото.

Телефони:
+359 5952 31 60
+359 5952 36 56

e-mail: park@strandja.bg
Website: www.strandja.bg

Препоръчваме да видите Всички
Гложенски манастир Св. Георги Победоносец – с. Гложене Гложенски манастир Св. Георги Победоносец – с. Гложене

Манастирът "Свети Георги Победоносец" се намира на около 17 км от село ...

Крепост Цепина Крепост Цепина

Крепостта Цепина се намира на няколко километра северозападно от ...

Пещера Ухловица Пещера Ухловица

Пещерата Ухловица е една от най-красивите пещери в България. Тя се намира на 3 ...

Дикилиташ (Побити камъни) - Природна забележителност Дикилиташ (Побити камъни) - Природна забележителност

Природният феномен „Побитите камъни”, известен още като „Каменната гора” ...

Етнографски музей - град Бургас Етнографски музей - град Бургас

Етнографският музей на Бургас се намира в т.нар. „Бракалова къща”, ...