• Language
Драгоманско блато

Драгоманско блато

Драгоманското блато е най-голямото карстово блато в България. Намира се на 40 км северозападно от София и на около 3 км от град Драгоман.

През 1930 г. започва отводняване на влажните зони в България и превръщането им в обработваеми земи. Драгоманското блато е пресушено с 11 отводнителни канала и помпена станция и за дълго време животът в него замира. След като спира процесът на отводняване, в началото на 90-те години на ХХ в. започва възстановяването на екологичното състояние на Драгоманското блато. Днес животът тук отново се възражда и се връща постепенно към нормалния си ритъм.

Блатото е разположено на 701 м н.в. и заема площ от 350 хектара, което е приблизително площта на около 480 футболни игрища. От 1996 г. за възстановяването и опазването на блатото се грижи Сдружението за дива природа „Балкани”.

Блатото е обитавано от 226 вида птица, 126 от които гнездят тук. То е жизненоважно за гнезденето на два световно застрашени вида - белооката потапница (Aythya nyroca) и ливадния дърдавец (Crex crex). През блатото минава прелетният път “Via Aristotelis”, затова е от изключителна важност за мигриращите водолюбиви птици.

Сред растителните видове се срещат папур, камъш, острица, тръстика. Сред интересните видове е прешленолистният наводник (Elatine alsinastrum), обикновената мехурка (Urticularia vulgaris - вид насекомоядно растение), хищното плаващо растение без корени алдрованда (Aldrovanda), орхидеи и др.

В блатото има специално направени дървени пътеки, по които посетителите могат да се разходят и да наблюдават живота в района. Тук има изградена и наблюдателна кула, от която се разкрива прекрасна панорама на цялата местност. Сред тръстиките има укрития, откъдето животните в блатото могат да бъдат снимани.

Непосредствената близост на блатото до Чепън планина предлага възможности за пешеходен туризъм. Варовиковата Чепън планина e с най-висок връх Петровски кръст (1206 м) и в нея се срещат редица редки и ендемични растения, като урумово лале (Tulipa urumoffii), сръбско звънче (Edraianthus serbicus) и др. На връх Петровски кръст се намира тракийско светилище на бог Сабазий. Маркираният маршрут за пешеходен преход по Чепън планина преминава през разнообразните местообитания на планината. Дължината му е 13 км, с продължителност около 5-6 часа и средна трудност.

Преди блатото се намира посетителският център „Драгоманско блато”. Центърът разполага със зала за презентации на площ от 100 кв. м, в него е разположена и единствената в България експозиция за влажните зони. Посетителите на център „Драгоманско блато” могат да се запознаят с историята на местността чрез електронен интерактивен модул. Това е първият и единствен специализиран център около София, предназначен за срещи, уроци, лекции и семинари на ученици и природозащитници. За учениците има разработена специална образователна програма, която по интересен и любопитен начин представя влажните зони в България. В центъра се продават допълнителни информационни материали и сувенири.


Снимки Всички
Драгоманско блато Драгоманско блато Драгоманско блато Драгоманско блато Драгоманско блато
Работно време

Посетителски център „Драгоманско блато”
Центърът отваря врати при предварителна заявка.

Центърът предоставя следните услуги:
Еднодневна образователна екскурзия за ученици.
Лекция и прожекция на филм в центъра и посещение на дървените мостчета (без водач) - 2 лв. на човек.
Лекция и прожекция на филм в центъра и посещение на дървените мостчета и други части на Драгоманското блато (с водач, бинокли, зрителна тръба, определители за животни и растения) - 5 лв. на човек.

Еднодневна екскурзия по Чепън планина (с водач) - 7 лв. на човек.

Велосипеди под наем - 2 лв. на час.

За контакти

Сдружение за дива природа „Балкани”

Телефони:
+359 884 268 552
+359 2 963 14 70

e-mail: dragoman@balkani.org
Website: www.balkani.org

Препоръчваме да видите Всички
Национален събор на българското народно творчество „Копривщица” Национален събор на българското народно творчество „Копривщица”

Националният събор на българското народно творчество „Копривщица” се ...

Град Поморие Град Поморие

Град Поморие се намира в южната част на българското Черноморие, на 22 км от ...

Национален историко-археологически резерват Велики Преслав – град Велики Преслав Национален историко-археологически резерват Велики Преслав – град Велики Преслав

Град Велики Преслав е разположен на река Голяма Камчия, на 30 км от столицата ...

Международен музикален фестивал „Софийски музикални седмици” - регион: град София Международен музикален фестивал „Софийски музикални седмици” - регион: град София

Mеждународният музикален фестивал „Софийски музикални седмици” представя ...

Ротондата „Свети Георги” - град София Ротондата „Свети Георги” - град София

Най-старият и най-добре запазен архитектурен паметник от римско време в ...